Ungdomsschacket börjar måndagen 14 September och håller på varje måndag fram till jul. Vi tränar på måndagar mellan kl 18.00 – 19.30