Välkomna till vårt årsmöte kl 18.30 den 24/2 2020

Välkommen till Västerviks ASK:s årsmöte 2020 !

Måndagen den 24/2 2020 kl 18.30
Plats: Vår klubblokal, Hallströmsgatan 26 Västervik.

På årsmötet har alla medlemmar möjlighet att vara med och styra utvecklingen i
klubben den närmaste tiden.
Vilka vill Du ha med i styrelsen? Hur klarar vi ekonomin? Prenumerera gärna på
Bingolotto i klubbens namn.

Kom ihåg att Du och vi tillsammans är klubben, och vi har alltså en skyldighet att
tillsammans se till att klubben fungerar både ekonomiskt och i övrigt!
Det finns massor av intressanta frågor, som Du kan vara med och besluta om.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av styrelse och andra funktionärer.

Vi passar också på att informera om årsavgiften, som är 600:-.
Avgift för stödmedlemmar och medlemmar utanför kommunen är 400:-
Avgift för stödmedlem pensionär är 200:-.
Avgift för ungdom t.o.m. 20 år: 200:-
Betalning sker till bg 631-6749

Att vi har kunnat klara finanserna på så låg årsavgift beror på flitigt arbete från
styrelsens sida med schackkvällar för både ungdomar, seniorer på torsdagar,
pensionärsschack på tisdagar, inkomst på servering och Schack- 4:an på skolor men
verksamheten har blivit allt svårare att finansiera med vikande medlemsantal de
senaste åren.

Om Du inte vill betala till bankgiro, så går det lika bra att betala till kassören på
spelkvällarna, vid seriematcherna eller till Rolf på tisdagsförmiddagarna!
Som avslutning på en trevlig samvaro blir det kaffe, samt för de som så önskar lite
schack i någon form!

Till de icke aktiva fortsätter vi att skicka ut kallelse till årsmötet så länge som
årsavgifterna trillar in!

Mycket välkomna !
Styrelsen