VT-Cupen.
Snabbschacksturnering med tidshandikapp, gynnande för dom med lägre ranking som får mer betänketid! Välkomna till klubblokalen.