Seniorschack har vi nu samtliga torsdagar kl 18.30, där vi antingen spelar blixt, snabbschack eller tränar taktik tillsammans beroende på deltagarantal och intresse.