Välkommen till Västerviks ASK:s årsmöte torsdagen den 23/2 2023 kl 18.00

Plats: På vår klubblokal, Hallströmsgatan 26 Västervik.

På årsmötet har alla medlemmar möjlighet att vara med och styra utvecklingen i klubben den närmaste tiden.
Vilka vill Du ha med i styrelsen? Hur klarar vi ekonomin?

Prenumerera gärna på Bingolotto i klubbens namn.

Kom ihåg att Du och vi tillsammans är klubben, och vi har alltså en skyldighet atttillsammans se till att klubben fungerar både ekonomiskt och i övrigt!

Det finns massor av intressanta frågor, som Du kan vara med och besluta om.
Sedvanliga årsmötesförhandlingar med val av styrelse och andra funktionärer. 

Vi passar också på att informera om årsavgiften, som är 600:-.
Avgift för stödmedlemmar och medlemmar utanför kommunen är 400:-
Avgift för stödmedlem pensionär är 200:-.
Avgift för ungdom t.o.m. 20 år: 200:-Betalning sker till bg 631-6749.

Om Du inte vill betala till bankgiro, så går det lika bra att betala till kassören på spelkvällarna, vid seriematcherna eller till Rolf på tisdagsförmiddagarna!
Som avslutning på en trevlig samvaro blir det kaffe, samt för de som så önskar lite schack i någon form! 
Till de icke aktiva fortsätter vi att skicka ut kallelse till årsmötet så länge som årsavgifterna trillar in! 
Mycket välkomna!

Styrelsen